Den menneskelige krops livsfunktioner bliver afstemt med hinanden gennem bevægelse. Bevægelse mobiliserer led, muskler og sener samt nervesystem, organer, blodkar og bindevæv.

Den osteopatiske medicin er en funktionel behandlingsmetode, hvor det at vedligeholde og genetablere bevægeligheden i de forskellige kropsstrukturer står i centrum. Kroppens funktioner er indbyrdes afhængige og en fejlfunktion ét sted kan have vidtrækkende konsekvenser helt andre steder i kroppen.

Osteopatens job er at skelne det unormale fra det normale og hun/han er derfor grundigt uddannet i hvorledes den sunde, raske krop fungerer, så osteopaten via teknikker kan etablere optimal funktion. Dermed skabes rum til, at de forskellige systemer i kroppen genvinder deres balance og helbred igen.

Derfor er en grundig samtale og undersøgelse basis for et forløb her på klinikken.